Vilkår

1. Aksept av disse booking- og brukerbetingelsene innebærer en juridisk bindende avtale mellom kulturetaten v/Øvingshotellet og kunden

Dersom kunden ikke godtar betingelsene kan han/hun ikke bruke Øvingshotellet.

2. Avbestilling eller endring av booket tid og/eller utstyr kan gjøres vederlagsfritt inntil 8 timer før start. Dersom bookingen ikke er kansellert eller endret innen fristen, må kunden betale 100% av leiebeløpet for booket utstyr og rom

For preproduksjonslokalet må avbestillingen/endringen være mottatt innen 5 dager før reservert tid. Dersom bookingen av preproduksjonslokalet kanselleres eller endres etter dette vil kunden bli belastet for 50% av avtalt totalpris

Med kunde menes den person som har bekreftet bookingen, enten på vegne av seg selv, et firma, en forening, stiftelse eller organisasjon

3. Med mindre annet er særskilt avtalt, skal kunden betale ved utsjekk (kortbetaling).

4. Kunden er selv ansvarlig for å sjekke ut av hotellet innen booket tid. Overholdes ikke frist for utsjekk, vil kunden bli belastet for hver påbegynte halvtime.

5. Kunden skal selv kontrollere at utstyret på øvingsrommet er i overensstemmelse med bestillingen.

6. Kunden er økonomisk ansvarlig for skader på rom og utstyr utover normal slitasje. Tyveri, hærverk og vold i Øvingshotellets lokaler politianmeldes.

7. Alkohol, rusmidler og røyking er forbudt på Øvingshotellet. Alkohol og rusmidler får heller ikke medbringes eller oppbevares på Øvingshotellet.

8. Mat og drikke kan nytes i Øvingshotellets lobby i første etasje. Det er ikke tillatt å medbringe mat på andre steder på Øvingshotellet.

9. Øvingshotellet er ikke ansvarlig ovenfor kunden for økonomisk tap ved forsinkelse eller skade på utstyr tilhørende kunden hvis ikke forsinkelsen eller skade skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Øvingshotellets side.

10. Dersom betingelsene for booking og bruk ikke overholdes, kan dette medføre utestenging fra Øvingshotellet

Varighet på utestengingen vil variere fra 1 måned til varig utestenging avhengig av regelbruddets alvorlighetsgrad.

11. Utleie av utstyr

Utstyr hentes og leveres til avtalt tid hos Øvingshotellet

Risikoen for utstyret er helt og fullt på leietaker inntil utstyret er levert tilbake til Øvingshotellet 

Øvingshotellet har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Leietaker plikter å melde fra umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveringen eller feil på utstyr

Kunden bærer det hele og fulle ansvaret for utstyr som leies i hele leieperioden

Alt utstyret skal leveres tilbake i samme stand som da det ble utlevert ved leieperiodens begynnelse. Leietager blir fakturert for sen eller mangelfull levering

Utstyr som ikke er tilbakelevert innen 7 dager fra utleie periodens slutt ansees som mistet eller stjålet

Øvingshotellet forbeholder seg retten til å politianmelde stjålet utstyr uten å videre varsle leietaker

Ved manglende eller stjålet utstyr faktureres leietaker veiledende nypris for likt eller tilsvarende produkt, samt alle andre tilkommende kostnader
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til fraktkostnader, merkekostnader, emballeringskostnader og monteringskostnader