Personvern

Informasjon om ny personvernlovgivning

Den nye personvernlovgivningen i Norge, basert på EUs personvernforordning omtalt som GDPR, er planlagt innført 1. juli. Ny lovgivning innebærer blant annet strengere krav til innsamling og behandling av personopplysninger

Dine rettigheter:

Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger er forpliktet til å følge det nye lovverket. De nye reglene sikrer deg rettigheter til dine egne personopplysninger. De viktigste endringene i personvernforordningen, er at du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine

Øvingshotellet ønsker å ivareta dine interesser på best mulig måte, og dine personopplysninger er derfor kun registrert i vårt bookingsystem. Dette er gjennomgått med hensyn på personopplysninger slik at nytt lovverk skal bli etterfulgt

Øvingshotellet har allerede en praksis med at bruk av personopplysninger begrenses til din booking av rom og dine øvrige bestillinger. Med implementering av GDPR vil det gi ytterligere trygghet for deg som kunde av Øvingshotellet at vi forvalter dine personopplysninger på en sikker og trygg måte

Kundeopplysninger:

Øvingshotellet ønsker å ivareta dine interesser på best mulig måte og vi er nå i sluttfasen med å tilpasse oss den nye GDPR-forordningen. Det er viktig for oss at alle kunder er trygge på at Øvingshotellet forvalter medlemmenes personopplysninger på en god måte. Vi jobber derfor med å sikre oss at vi er beste mulig forberedt, når loven trer i kraft

Selv om endring i systemer og rutiner kan ta noe tid, er vi trygge på at våre kunders personvern vil bli ivaretatt på best mulig måte også i fremtiden