Øvingsrom

Priser gjelder pr. time

Våre anbefalinger på antall personer pr romtype
Solist | Standard: inntil 2 pers
Solist | Trommer: inntil 2 pers
Solist | Large: inntil 5 pers
Band | Standard: inntil 5 pers
Band | Jazz: inntil 5 pers
Ensemble | M: inntil 7 pers
Ensemble | Jazz: inntil 7 pers
Ensemble | L: inntil 10 pers
Ensemble | XL: inntil 20 pers
Preproduksjon: inntil 30 pers