Trommer og bass: Tom Rudi Torjussen og Lars Christian Folkvord