Gitarseksjonen: Henning Kvitnes og Olav Torgeir Kopsland