Ekstra utstyr

Priser gjelder hele øvingen, ikke pr time

Ved øvinger som går over flere dager gjelder prisen pr dag

Alt ekstra utstyr er begrenset i antall

Vi kan ikke garantere at alle typer ekstra utstyr er tilgjengelig til enhver tid

TANGENTER

Nord Stage 2 EX (88)
Nord Electro 5HP (73)
Nord Electro 6D (61)
kr 110,-

CYMBALER

Cymbalbag
(ride/2Xcrash/hi-hat)
kr 70,-

GITARFORSTERKER

Fender Tone Master Deluxe Reverb
Vox AC30 CC2
Marshall JVM205H m/2×12»
kr 110,-

GITAR/BASS

Diverse modeller
110,-

Vi har også ekstra stoler, bord og notestativer tilgjengelig