Ekstra utstyr

Dette er utstyr du kan bestille utover det som er i rommet

•  Priser gjelder hele øvingen, ikke pr time
•  Ved øvinger som går over flere dager gjelder prisen pr dag

•  Nord Electro 5HP (73 tangenter) | kr 100
•  Nord Electro 6D (61 tangenter) | kr 100
•  Nord Electro 4D (61 tangenter) | kr 100

•  Cymbalbag (ride/2xcrash/hi-hat) | kr 50
•  Cymbal/skarp/hi-hat stativ | kr 15
•  Trommestol | kr 15

•  Fender Twin | kr 75
•  Vox AC30 CC2 | kr 75
•  Marshall JVM205H m/2×12» kab | kr 75

•  Vokalmikrofon, inkl stativ/kabel | kr 15

•  DI boks, Whirlwind IMP 2 | kr 15

Vi har også ekstra stoler, bord og notestativer tilgjengelig