Ekstra utstyr

Priser gjelder hele øvingen, ikke pr time

Ved øvinger som går over flere dager gjelder prisen pr dag

Alt ekstra utstyr er begrenset i antall

Vi kan ikke garantere at alle typer ekstra utstyr er tilgjengelig til en hver tid

Nord Electro 5HP (73)
Nord Electro 6D (61)
Nord Electro 4D (61)
kr 100,-

Cymbalbag
(ride/2Xcrash/hi-hat)
kr 50,-
Cymbal/skarp/hi-hat stativ
kr 15,-
Trommestol
kr 15,-

Fender Tone Master Deluxe Reverb
Vox AC30 CC2
Marshall JVM205H m/2×12»
kr 75,-

Vokalmikrofon, inkl stat/kbl
DI boks, Whirlwind IMP 2
kr 15,-

Vi har også ekstra stoler, bord og notestativer tilgjengelig